top of page
Trauma seksualiteit Lichaamswerk
135 euro/sessie van 1,5  uur
180 euro/sessie van 2uSeksueel misbruik maakt dat je disconnecteert van je lichaam. Weg van de pijn. Je ziel splitst zich van je lijf. 
Je overlevingsmechanisme zorgt er op die manier voor dat je het misbruik overleeft.
De pijn kan je op die manier doven, maar de vernedering blijft. Je lijf ben je "kwijt". 
Ook de wijsheid van je lichaam, je intuïtie, of buikgevoel, gaat verloren.
Waar is je grens?
Wat is van mij en wat is van de ander?
Wie ben ik? Wat wil ik? Wie kan ik vertrouwen? Wanneer stopt de angst? Waar vind ik rust? 

Door dit overlevingsmechanisme ga je onbewust je lichaam constant over haar grens duwen. Pijnen en ongemakken ga je negeren, omdat je het contact met je lijf bent verloren. 

Je mag weer de veiligheid gaan voelen. Weer thuiskomen in je lichaam. Je lichaam is gemaakt om van te houden. 
Jij bent het waard om van te houden. HELEMAAL!

Ik wil je graag begeleiden op je reis terug naar eenheid met jezelf, je lichaam en je geest weer verbinden. 
Zelfliefde, eigenwaarde, gezonde grenzen, je eigen stem, jouw waarheid, jouw kracht.

Doorheen je boosheid, je verdriet, de vernedering, de schaamte, de onmacht.

Aankomen bij jezelf, in liefde en zachtheid.

We werken op jouw tempo, zoeken stap voor stap het juiste traject. Soms gaan we 2 stappen vooruit, dan weer 1 achteruit. Het pad naar heling loopt nu eenmaal zo.

Ik start het traject met kennnismaking, zachte heling d.m.v. stemvorken, zachte muziek, veilige omgeving.
Steeds vraag ik jouw goedkeuring. Niets gebeurt zonder jouw toestemming. Het is belangrijk dat jij weer zeggenschap krijgt over jouw leven, in zijn totaliteit. 

Tools die worden ingezet, volgorde en frequentie afhankelijk van individueel herstelproces:
- Stemvorken, zachte muziek
- Coaching naar zelfliefde, eigenwaarde, eigen grenzen, liefde voor je lijf en wie je werkelijk bent.
- Healing d.m.v. zachte aanraking, naar mate wat voor jou veilig voelt
- Body Trauma Release Excersises (Nervus Vagus)
- Massage waarbij we starten met handen, hoofd, voeten.
- Dearmouring 

------
'Lichaamswerk is een belangrijke schakel. Deze kan echter niet bestaan zonder een goeie psychologische begeleiding.'
----
'Ik werk enkel met mensen die hun verantwoordelijkheid nemen over hun heling, en zich niet verliezen in verslavingspatronen van drank, drugs, en andere bedwelmende middelen. Heling kan enkel plaatsvinden wanneer onze geest helder is.'
-----

 
bottom of page